Skip to content

Onze missie

Met het bedrijf ‘Ik Ga Splitsen’ willen we bijdragen aan een betere verdeling van de woonruimte.

We kunnen zo een extra en duurzame bijdrage leveren aan oplossing van de actuele en toekomstige woningnood.

Met meer mensen onder een gedeeld dak, slinkt het woningtekort en kunnen we vooral ook jongeren een snellere kans bieden op een woning. 

Maar ons concept brengt veel meer binnen handbereik dan alleen woonruimte. Het brengt verschillende generaties samen, het geeft verbinding en onderlinge zorgzaamheid. En het versterkt de sociale-, en voorzieningenstructuur van onze dorpen en wijken.

Achtergrond

De woningmarkt heeft een kookpunt bereikt. Koopwoningen zijn voor een grote groep Nederlanders onbetaalbaar geworden. De stijging van de huizenprijzen in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. Reden is onder meer het enorme woningtekort van inmiddels 330.000 woningen en de lage (hypotheek)rente.

Voor bemiddelde Nederlanders betekent dit een hoge leenruimte. Ook zetten investeerders in op vastgoed als een goed renderende en veilige belegging. Een ‘cocktail’ die betekent dat voor veel doelgroepen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van een -nieuwe- woning enorm verkleint.

Terwijl wonen een grondrecht is!

Over massaal bijbouwen is iedereen het eens. Maar dat is géén snelle oplossing. En niet de enige. We moeten echt ook de bestaande vierkante meters woonruimte beter verdelen. Voor iedereen, die daaraan kan en wil bijdragen, moet het besluit en het proces vergemakkelijkt worden.

Naar senioren wordt nogal eens beschuldigend gewezen omdat ze in hun grote woningen blijven wonen en niet doorstromen naar een kleinere woning. Wij denken dat een belangrijke reden hiervoor is dat mensen gehecht raken aan hun woning, hun tuin, aan de buren en de buurt. Zeker als alternatieven in de buurt ontbreken komt die doorstroming niet op gang. Door te splitsen kunnen mensen in hun eigen woning blijven én ontstaat er nieuwe woonruimte voor starters.  

Inzichten  – die ons verhaal ondersteunen

  1. Een huishouden in de jaren zeventig bestond gemiddeld uit 3,5 personen. Inmiddels wonen er gemiddeld 2,2 mensen in een woning. Er wonen dus minder mensen onder één dak.
  2. Door de vergrijzing en het wegvallen van plekken in verzorgingshuizen wonen ouderen steeds langer thuis.
  3. Vooral senioren wonen relatief groot. Zij kochten hun huis toen het goed betaalbaar was. Ze woonden er veelal ooit met hun gezin, maar die kinderen zijn inmiddels de deur uit.
  4. Senioren zitten nu in hun grote huizen vaak net zo ‘vast’ als starters. Voor senioren zijn er namelijk ook onvoldoende geschikte woningen om naar door te stromen. En veel mensen zijn gehecht aan hun woning en buurt.
  5. Wanneer eigenaar-bewoners van grote huizen allemaal zouden splitsen, dan kunnen er (in theorie) maar liefst 470.000 woningen bijkomen in heel Nederland.
  6. Zelfstandig wonende senioren hebben behoefte aan eigen regie, maar ook aan aanspraak van anderen. Woningdelers kunnen dit bieden.
  7. Ik Ga Splitsen krijgt heel veel positieve respons. Maar het proces dat je moet doorlopen wordt door veel mensen als complex en tijdrovend ervaren.

Bronnen: de Correspondent, Platform31, KAW e.a.